BETONOVÉ BAZÉNY S TĚŽKOU FÓLIÍ

Betonové bazény s těžkou fólií umožňují volbu vlastního tvaru a velikosti, jsou ideální pro spádovaná a víceúrovňová dna. Výstavba probíhá z jednotlivých součástína místě realizace, není omezena horším přístupem na místo výstavby.
Stavební příprava – v první fázi je třeba připravit výkop a oddrenážovanou železobetonovou desku. Následně se vystaví vlastní bazénový skelet ze speciálních termoizolačních bloků, které zároveň slouží jako tepelná izolace. Na stěny a dno se připevní mezivrstva geotextilie a kotvící lišty. Na závěr se provede montáž fólie. Tímto způsobem lze také provést rekonstrukci starých bazénů. Životnost těchto bazénů je neomezená. Konečné terenní úpravy okolo bazénu záleží pouze na vkusu zákazníka. Lze provést různé druhy dlažeb, obkladů z kamene nebo tekuté dlažby.

Uvedená stavební připravenost popisuje všeobecný postup realizace který se může v konkrétních případech lišit. Rádi Vám poskytneme odborné informace a individuálně zpracujeme podklady pro Vaši stavební přípravu. Bazén Vám můžeme dodat kompletní realizací (na klíč) včetně stavebních prací, nebo Vám poskytneme kompletní stavební dokumentaci k provedení těchto prací svépomocí.

ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

Výkonná písková filtrace je hlavním předpokladem pro odstranění mechanických nečistot z vody. Pro dlouhodobý provoz bazénu je nutné vodu zbavit mikroorganismů, řas a virů. Nejpoužívanější dezinfekcí bazénové vody je chlor, dávkovaný v různých formách. Úprava bazénové vody za pomocí bazénové chemie je velmi jednoduchá.

Salinátor – salinace je způsob dezinfekce bazénové vody systémem elektrolýzy, která produkuje ze slané vody přírodní chlor.
Bezchlorová úprava bazénové vody – je prokazatelně zdravější a podstatně zvyšuje životnost bazénu i všech součástí bazénové technologie. V praxi se nejvíce osvědčily ÚV lampy, které dezinfikují vodu působením ultrafialového světla. Toto pro lidský organismus neškodné záření spolehlivě ničí bakterie, vodní řasy a zabraňuje jejich dalšímu množení v bazénu. Instaluje se přímo do bazénového okruhu.


V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace nebo cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.