PLASTOVÉ BAZÉNY

Jsou vyrobeny z polypropylenových desek. Polypropylen má velmi dobré mechanické vlastnosti, je zdravotně nezávadný - certifikovaný pro pitnou vodu, mrazuvzdorný, stálobarevný a je stabilizován proti účinkům bazénové chemie a působení UV záření. Svařování – polyston je svařován na CNC svařovacích automatech, kdy plast působením tepla měkne, zvyšuje svoji teplotu a přechází v taveninu. V této fázi dojde k vzájemnému tlaku natavených ploch proti sobě, aby došlo k promísení makromolekul ve spoji. Následným pozvolným ochlazováním spojovaného materiálu vzniká nerozebiratelný svařovaný spoj o vysoké pevnosti. Celý proces svařování je řízen elektronicky. Životnost těchto bazénů je víc než 30 roků.

ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY

Výkonná písková filtrace je hlavním předpokladem pro odstranění mechanických nečistot z vody. Pro dlouhodobý provoz bazénu je nutné vodu zbavit mikroorganismů, řas a virů. Nejpoužívanější dezinfekcí bazénové vody je chlor, dávkovaný v různých formách. Úprava bazénové vody za pomocí bazénové chemie je velmi jednoduchá.

Salinátor – salinace je způsob dezinfekce bazénové vody systémem elektrolýzy, která produkuje ze slané vody přírodní chlor.

Bezchlorová úprava bazénové vody – je prokazatelně zdravější a podstatně zvyšuje životnost bazénu i všech součástí bazénové technologie. V praxi se nejvíce osvědčily ÚV lampy, které dezinfikují vodu působením ultrafialového světla. Toto pro lidský organismus neškodné záření spolehlivě ničí bakterie, vodní řasy a zabraňuje jejich dalšímu množení v bazénu. Instaluje se přímo do bazénového okruhu.

STAVEBNÍ POSTUP

Prvním krokem je vyznačení obrysu výkopu který bude v podélném i příčném směru o 50cm větší než bazén. Na kamenitý podklad se zhotoví oddrenážovaná železobetonová deska vysoká 15 – 20cm, vystužená kari sítí o průměru 6mm, oka 100 x 100mm. Velmi důležitá je rovinnost. Na podkladní betonovou desku se rozloží extrudovaný polystyren tl. 30mm, který slouží jako tepelná izolace. Do takto připravené jámy usadíme bazén. Napustíme 30cm vody a začneme obetonovávat, voda se stále připouští tak aby byla vždy přibližně o 10cm nad betonem. Obsypový beton se nepěchuje, betonujeme max. 40-50cm v jednom dni. Skimmer a vtokové trysky pouze obsypeme pískem. Po obetonování svislých stěn se prostor okolo bazénu zadláždí Konečné terenní úpravy okolo bazénu záleží pouze na vkusu zákazníka. Lze provést různé druhy dlažeb, obkladů z kamene nebo tekuté dlažby.

Uvedená stavební připravenost popisuje všeobecný postup realizace který se může v konkrétních případech lišit. Rádi Vám poskytneme odborné informace a individuálně zpracujeme podklady pro Vaši stavební přípravu. Bazén Vám můžeme dodat kompletní realizací(na klíč) včetně stavebních prací, nebo Vám poskytneme kompletní stavební dokumentaci k provedení těchto prací svépomocí.

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace nebo cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.
Na této stránce Vám přinášíme výběr z tvarů bazénů, které jsme již úspěšně realizovali. Standardně je vyrábíme v hloubkách 1,2 a 1,5m. Na přání jsme schopni upravit celkovou hloubku, dle Vašeho přání.