ZASTŘEŠENÍ OBLOUKOVÉ

 

 

šířka

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyš. Segm.

V

 

po

čet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

 

šířka

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyš. Segm.

V

 

po

čet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

 

šířka

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyš. Segm.

V

 

po

čet

segm.

 

 

Cena

bez DPH

2,56

4,2

0,75

2

47.250

4

10,5

1,56

5

137.550

5,44

4,2

1,54

2

62.000

6,3

0,8

3

72.970

12,6

1,64

6

164.850

6,3

1,61

3

96.000

8,4

0,87

4

98.700

14,7

1,71

7

193.200

8,4

1,67

4

136.000

2,72

4,2

0,8

2

48.300

4,16

 

4,2

1,42

2

57.750

10,5

1,74

5

164.000

6,3

0,87

3

73.710

6,3

1,49

3

86.100

12,6

1,81

6

200.000

8,4

0,94

4

99.750

8,4

1,56

4

114.450

14,7

1,87

7

230.000

2,88

 

4,2

0,87

2

49.350

10,5

1,64

5

143.850

5,6

4,2

1,61

2

63.000

6,3

0,94

3

74.550

12,6

1,71

6

172.200

6,3

1,67

3

99.000

8,4

1

4

100.800

14,7

1,78

7

200.550

8,4

1,74

4

141.000

10,5

1,07

5

126.000

4,32

4,2

1,49

2

58.590

10,5

1,81

5

167.000

12,6

1,14

6

151.200

6,3

1,56

3

87.670

12,6

1,87

6

205.000

14,7

1,21

7

176.000

8,4

1,64

4

117.070

14,7

1,94

7

235.000

3,04

 

4,2

0,94

2

49.870

10,5

1,71

5

147.000

5,76

4,2

1,67

2

64.000

6,3

1

3

75.600

12,6

1,78

6

176.400

6,3

1,74

3

101.500

8,4

1,07

4

101.850

14,7

1,85

7

205.590

8,4

1,81

4

146.000

10,5

1,14

5

127.260

4,48

4,2

1,56

2

59.320

10,5

1,87

5

170.000

12,6

1,21

6

152.770

6,3

1,64

3

89.250

12,6

1,94

6

210.000

14,7

1,28

7

178.500

8,4

1,71

4

119.700

14,7

2,01

7

240.000

3,2

 

4,2

1

2

50.080

10,5

1,78

5

150.150

5,92

4,2

1,74

2

65.000

6,3

1,07

3

76.650

12,6

1,85

6

180.600

6,3

1,81

3

103.000

8,4

1,14

4

102.900

14,7

1,93

7

210.525

8,4

1,87

4

150.000

10,5

1,21

5

129.150

4,64

 

4,2

1,64

2

60.060

10,5

1,94

5

175.000

12,6

1,28

6

154.350

6,3

1,71

3

90.825

12,6

2,01

6

215.000

14,7

1,35

7

180.600

8,4

1,78

4

122.320

14,7

2,08

7

245.000

3,36

 

4,2

1,07

2

50.400

10,5

1,85

5

153.300

6,08

4,2

1,81

2

66.000

6,3

1,14

3

77.700

12,6

1,93

6

184.800

6,3

1,87

3

106.000

8,4

1,21

4

103.950

14,7

2

7

215.560

8,4

1,94

4

154.000

10,5

1,28

5

130.200

4,8

 

4,2

1,71

2

60.900

10,5

2,01

5

180.000

12,6

1,35

6

156.450

6,3

1,78

3

92.400

12,6

2,08

6

220.000

14,7

1,42

7

182.700

8,4

1,85

4

124.950

14,7

2,15

7

250.000

3,52

4,2

1,14

2

51.130

10,5

1,93

5

156.450

 

6,3

1,21

3

78.430

12,6

2

6

189.000

 

8,4

1,28

4

104.680

14,7

2,08

7

220.000

 

10,5

1,35

5

130.930

4,96

 

4,2

1,78

2

61.950

 

12,6

1,42

6

157.180

6,3

1,85

3

93.970

 

14,7

1,49

7

183.430

8,4

1,93

4

127.570

 

3,68

4,2

1,21

2

51.870

10,5

2

5

159.600

 

6,3

1,28

3

78.960

12,6

2,08

6

193.200

 

8,4

1,35

4

105.210

14,7

2,15

7

225.750

 

10,5

1,42

5

131.460

5,12

 

4,2

1,41

2

60.000

 

12,6

1,49

6

157.710

6,3

1,47

3

91.000

 

14,7

1,56

7

183.960

8,4

1,54

4

126.000

 

3,84

 

4,2

1,28

2

52.500

10,5

1,61

5

156.000

 

6,3

1,35

3

79.800

12,6

1,67

6

190.000

 

8,4

1,42

4

106.050

14,7

1,74

7

220.000

 

10,5

1,49

5

132.300

5,28

4,2

1,47

2

61.000

 

12,6

1,56

6

158.550

6,3

1,54

3

94.000

 

14,7

1,64

7

184.800

8,4

1,61

4

131.000

 

4

4,2

1,35

2

55.650

10,5

1,67

5

160.000

 

6,3

1,42

3

82.950

12,6

1,74

6

195.000

 

8,4

1,49

4

110.250

14,7

1,81

7

225.000

 

 

 

 

ZASTŘEŠENÍ OBLOUKOVÉ SE ŠIKMINOU

 

 

šířka do:

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyšš.

Segmentu

V

 

počet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

 

šířka

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyšš.

Segmentu

V

 

počet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

3,83

 

4,2

1,89

2

72.450

4,63

 

4,2

1,89

2

84.520

6,3

1,98

3

111.300

6,3

1,98

3

126.520

8,4

2,07

4

148.050

8,4

2,07

4

168.000

10,5

2,16

5

184.800

10,5

2,16

5

210.520

12,6

2,25

6

221.550

12,6

2,25

6

252.000

14,7

2,34

7

258.300

14,7

2, 34

7

294.000

4,13

4,2

1,89

2

77.170

4,83

4,2

1,89

2

87.150

6,3

1,98

3

116.550

6,3

1,98

3

130.720

8,4

2,07

4

154.870

8,4

2,07

4

174.300

10,5

2,16

5

193.720

10,5

2,16

5

217.875

12,6

2,25

6

232.050

12,6

2,25

6

261.450

14,7

2,34

7

270.370

14,7

2,34

7

305.025

4,33

4,2

1,89

2

81.900

5,13

4,2

1,89

2

89.770

6,3

1,98

3

121.800

6,3

1,98

3

134.920

8,4

2,07

4

161.700

8,4

2,07

4

180.600

10,5

2,16

5

202.650

10,5

2,16

5

225.220

12,6

2,25

6

242.550

12,6

2,25

6

270.900

14,7

2, 34

7

282.450

14,7

2,34

7

315.000

 

 

 

ZaStřešení víceúhelníkové

 

 

šířka do:

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyšš.

segmentu

V

 

počet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

 

šířka

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyšš.

segmentu

V

 

počet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

3,08

4,2

0,59

2

55.440

4,52

4,2

0,78

2

65.940

6,3

0,68

3

83.160

6,3

0,87

3

99.330

8,4

0,77

4

110.880

8,4

0,96

4

132.400

10,5

0,86

5

138.600

10,5

1,05

5

160.960

12,6

0,95

6

166.420

12,6

1,14

6

189.520

3,62

4,2

0,66

2

58.800

5,06

4,2

0,82

2

71.920

6,3

0,75

3

89.880

6,3

0,91

3

107.620

8,4

0,84

4

119.700

8,4

1

4

143.850

10,5

0,93

5

148.050

10,5

1,09

5

176.610

12,6

1,02

6

173.250

12,6

1,18

6

205.275

3,98

 

4,2

0,69

2

61.420

5,6

 

4,2

0,91

2

78.220

6,3

0,78

3

92.190

6,3

1

3

113.920

8,4

0,87

4

123.270

8,4

1,09

4

150.150

10,5

0,96

5

151.200

10,5

1,18

5

186.900

12,6

1,05

6

179.130

12,6

1,27

6

223.650

 

 

 

 

 

 

 

VÍCERADIUSOVÉ ZASTŘEŠENÍ

 

 

šířka do:

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyšš.

segmentu

V

 

počet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

 

šířka

 

 

Š

 

délka

 

 

D

 

výška

nejvyšš.

segmentu

V

 

počet

segm.

 

 

CENA

bez DPH

3,41

4,2

0,55

2

54.600

4,41

4,2

0,62

2

63.000

6,3

0,62

3

82.950

6,3

0,69

3

93.450

8,4

0,69

4

110.250

8,4

0,76

4

127.050

10,5

0,76

5

138.600

10,5

0,83

5

159.600

12,6

0,84

6

165.900

12,6

0,91

6

193.200

3,61

4,2

0,62

2

55.650

4,61

4,2

0,69

2

65.100

6,3

0,69

3

84.000

6,3

0,76

3

95.025

8,4

0,76

4

111.300

8,4

0,83

4

128.100

10,5

0,84

5

139.650

10,5

0,91

5

160.650

3,91

 

4,2

0,58

2

57.750

4,91

 

4,2

0,65

2

67.200

6,3

0,65

3

86.100

6,3

0,72

3

95.550

8,4

0,72

4

114.450

8,4

0,8

4

130.200

10,5

0,79

5

143.850

10,5

0,87

5

162.750

12,6

0,87

6

172.200

12,6

0,95

6

196.350

4,11

4,2

0,65

2

59.850

5,11

4,2

0,72

2

69.300

6,3

0,72

3

88.200

6,3

0,8

3

97.650

8,4

0,79

4

116.550

8,4

0,87

4

132.300

10,5

0,87

5

145.950

10,5

0,95

5

164.850

 

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně:

-         bočních posuvných dveří

-         polykarbonátu LEXAN tl. 10mm

-         odnímatelného malého i velkého čela

-         kolejnic pro jednostranný posuv o 210 cm za zastřešenou plochu

-         povrchové úpravy ELOX    

 

                                                                                                                    

Celková cena se zvyšuje o tyto položky:

-         DPH

-         dopravu 14,- Kč / km

-         montáž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příplatky za nadstandardní doplňky:                                                                                                                   

 • plexisklo                                                                                             příplatek            20%                    
 • plexisklo modré                                                                                                            25%
 • změna výšky = za každých započatých 10 cm                                                          2%
 • použití polykarbonát jiné barvy než čirá                                                                 10%
 • použití polykarbonát NO DROP                                                                                 5%
 • barva konstrukce KOMAXIT podle vzorníku RAL                                                5%    
 • barva konstrukce v dřevodekoru                                                                             15%
 • Atyp – „Lokomotiva“ -  oblouk + oblouk                                                               12,5%                  
 • Atyp – „Lokomotiva“ -  vícerádius + oblouk                                                         15%                     
 • kolejnice nízké (pochůzné)                                                                                          5%
 • prodloužení velkého segmentu o max. 40 cm                                                            5%       
 • výztužná příčka (pro podhorské oblasti)                                                                 330,-- Kč/bm
 • kolejnice oboustranný posuv                                                                                   250,-- Kč/bm
 • výklopné čelo max. 70cm                                                                                        7.000,-- Kč
 • klapka malá 20cm                                                                                                      3.000,-- Kč
 • klapka malá dvojitá 30cm                                                                                       3.500,-- Kč
 • dveře navíc                                                                                                               7.000,-- Kč
 • zámek dveří                                                                                                                  500,-- Kč